Medicina Rs Grupa

Medicina Rs GrupaZDRAVSTVENE USTANOVE Medicina Rs GrupaDIJAGNOSTIKA Medicina Rs GrupaBOLESTI DOJKE Medicina Rs GrupaLEKOVI Medicina Rs GrupaHOME PAGE = 50


Dr Nada Milić, oftalmolog

Glavna tema Oftalmologija | Komentarisanje isključeno | Subota - 31. Maj 2015.

Polje rada: Razrokost (strabizam) kod dece i odraslih, Ambliopija i lecenje slabovidosti
Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu, 1995. godina; Specijalizacija iz oftalmologije, 2001. godina; Magisterijum, 2010
Stručna usavršavanja: Moorfields Eye Hospital, London, 2005
Kurs strabologije i ROP-a, Prag, 2006
Kurs strabologije i neurooftalmologije, Zeneva, 2008
Članstvo u profesionalnim udruženjima: European Strabismological Association, ESA
Udruženje oftalmologa Srbije, UOS
Srpsko lekarsko društvo, SLD
Strani jeziciEngleski, Ruski
Radno mesto: Klinicki centar Srbije, Klinika za ocne bolesti

Medicina Rs Grupa

Dr Lidija Bojović, oftalmolog

Glavna tema Oftalmologija | Komentarisanje isključeno | Petak - 29. Maj 2015.

Polje rada: Hirurgija katarakte, Ultrazvučna dijagnostika u oftalmologiji, Korekcija vida naočarima, mekim i gas propusnim kontaktnim socivima
Obrazovanje: Medicinski fakultet u Nišu, 1984; Specijalizacija iz oftalmologij u Nišu, 2000
Stručna usavršavanja: Edukacija iz oblasti kontaktologije (sertifikat)
Edukacija iz oblasti ehosonografije u oftalmologiji (sertifikat)
Edukacija iz oblasti primene lasera u terapiji očnih bolesti
Članstvo u profesionalnim udruženjima: SSCRS, ESCRS
Udruženje kontaktologa Srbije, COLLS
Strani jezici: Engleski i nemački
Radno mesto: Optički centar Niš TC Merkator
Klinika za očne bolesti KC Niš, Kabinet za kontaktologiju i kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku

Dr Nada Arsić, oftalmolog

Glavna tema Oftalmologija | Komentarisanje isključeno | Petak - 29. Maj 2015.

Polje rada: Korekcija vida naočarima i kontaktnim sočivima
Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu, 1971; Specijalizacija iz oftalmologije u Beogradu, 1980
Stručna usavršavanja: Domaći i inostrani kongresi i seminari
Kontaktna sočiva, Očna klinika u Beogradu, 1983
Članstvo u profesionalnim udruženjima: Evropsko udruženje kontaktologa
Udruženje kontaktologa Srbije, COLLS
Udruženje oftalmologa Srbije, UOS
Srpsko lekarsko društvo, SLD
Strani jezici: Engleski
Radno mesto: Optički centar Kragujevac

Dr Mirjana Vuletić Pavlović, oftalmolog

Glavna tema Oftalmologija | Komentarisanje isključeno | Sreda - 27. Maj 2015.

Polje rada: Korekcija vida naočarima, Blefariti, Konjuktiviti, Glaukom, Procena vidne sposobnosti radnika, vozača i specifičnih zanimanja
Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu, 1989; Specijalizacija iz oftalmologije, 2000
Stručna usavršavanja: Učešće na srpskim oftalmološkim kongresima
Članstvo u profesionalnim udruženjima: Udruženje oftalmologa Srbije, UOS; Srpsko lekarsko društvo; Lekarska komora Srbije
Sadašnje funkcije: Član stručnog saveta Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Kragujevac
Strani jezici: Engleski
Radno mesto: Optički centar Kragujevac TC Merkator; Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Kragujevac

Dr Marija Đorđević, oftalmolog

Glavna tema Oftalmologija | Komentarisanje isključeno | Sreda - 27. Maj 2015.

Polje rada: Refrakcione anomalije, Kontaktna sočiva, Glaukom, Dijabetična retinopatija, Prematurna retinopatija
Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu (1991); Specijalizacija iz oftalmologije (1997)
Stručna usavršavanja: Kontinuirane medicinske edukacije
Učešće na srpskim i evropskim kongresima: Prematurna retinopatija, Prof. dr A. Oros, 2007; Laser fotokoagulacija, KC Kragujevac, 2009; Kontaktna sočiva, KC Kragujevac, 2010.
Članstvo u profesionalnim udruženjima: Srpsko lekarsko društvo, SLD; Udruženje oftalmologa Srbije, UOS
Strani jezici: Engleski
Radno mesto: Optički centar Kragujevac TC Merkator

Dr Dragan Pajić, oftalmolog

Glavna tema Oftalmologija | Komentarisanje isključeno | Utorak - 26. Maj 2015.

Polje rada: Glaukom, Strabologija, Korekcija vida naočarima i kontaktnim sočivima
Obrazovanje: Medicinski fakultet u Novom Sadu, 1988; Specijalizacija iz oftalmologij u Novom Sadu, 1999
Stručna usavršavanja: Domaći kongresi i seminari
Kontaktna sociva, Oculus, Beograd
Članstvo u profesionalnim udruženjima: Lekarska komora Srbije
Strani jezici: Nemački
Radno mesto: Optički centar Novi Sad TC Merkator
Zavod za zdravstvenu zastitu studenata, Novi Sad

Dr Sanja Latinović Jarić, oftalmolog

Glavna tema Oftalmologija | Komentarisanje isključeno | Utorak - 26. Maj 2015.

Polje rada: Korekcija vida naočarima i kontaktnim sočivima
Obrazovanje: Medicinski fakultet u Novom Sadu, 1993; Specijalizacija iz oftalmologije u Novom Sadu, 1999
Stručna usavršavanja: Domaći kongresi i seminari
Članstvo u profesionalnim udruženjima: Udruženje oftalmologa Srbije
Evropsko udruženje kontaktologa
Društvo kontaktologa Srbije, COLS
Strani jezici: Engleski i nemački
Radno mesto: Optički centar Novi Sad TC Merkator
Klinika za očne bolesti KC Vojvodine, Šef kabineta za kontaktna sočiva

Dr Nada Dautović, oftalmolog

Glavna tema Oftalmologija | Komentarisanje isključeno | Utorak - 26. Maj 2015.

Polje rada: Refrakcione anomalije: korekcija refrakcionih anomalija naočarima,
Kontaktna sočiva: meka kontaktna sočiva i gas propusna sočiva, konjuktivitisi, blefaritisi, bolesti rožnjače, Dijagnostika i lečenje glaukoma.
Obrazovanje: Medicinski fakultet Novi Sad 1995
Specijalizacija izoftalmologije 2005
Stručna usavršavanja: Učešće na Srpskim oftalmološkim kongresima
UZ dijagnostika, Institut mikrohirurgije Kaluga, Rusija 2009
Članstvo u profesionalnim udruženjima: Srpsko lekarsko društvo
Udruženje oftalmologa Srbije
Strani jezici: Ruski, Engleski
Radno mesto: Optički centar Novi Sad Vase Pelagića

Dr Jasna Rebić, oftalmolog

Glavna tema Oftalmologija | Komentarisanje isključeno | Ponedeljak - 25. Maj 2015.

Polje rada: Dečija oftalmologija i strabologija,refrakcione anomalije i kontaktna sočiva, pregledi i praćenje razvoja vida kod dece sa prematurnom retinopatijom, pregledi beba indirektnim oftalmoskopom
Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu, 1989; Specijalizacija iz oftalmologije, 2001.
Stručna usavršavanja: Institut za očne bolesti KCS,strabologija i dečija oftlmologija2006/2007.
Klinika za očne bolestu KC Vojvodina,Medical retina,2010.
Očesna klinika, Ljubljana, Slovenija, elektrofiziologija i neurooftalmologija, 2014.
Učešće na sastancima Evropskog strabizmološkog udruženja
Učešće na Srpskim oftalmološkim kongresima
Stručni sastanci vezani za kontaktna sočiva

Medicina Rs Grupa

Dr Gordana Pejak, oftalmolog

Glavna tema Oftalmologija | Komentarisanje isključeno | Ponedeljak - 25. Maj 2015.

Polje rada: Opsta oftalmologija, Korekcija vida naočarima i kontaktnim sočivima
Obrazovanje: Medicinski fakultet; Specijalizacija iz oftalmologije
Stručna usavršavanja: Ucesce na mnogim domacim kongresima i simpozijumima
Članstvo u profesionalnim udruženjima: Srpsko lekarsko društvo, SLD
Strani jezici: Engleski
Radno mesto: Optički centar Lion

Dr Svetlana Popović, oftalmolog

Glavna tema Oftalmologija | Komentarisanje isključeno | Ponedeljak - 25. Maj 2015.

Polje rada: Strabizam, Ambliopija i lečenje slabovidosti, Korekcija vida naočarima kod dece
Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu, 1990; Specijalizacija iz oftalmologije u Beogradu, 1997
Stručna usavršavanja: IX EUPO COURSE, Athens, Greece, 1996
EMoorfields Eye Hospital, London, 2004
Ophthal. course on strabismus and ROP, Prague, 2006
Članstvo u profesionalnim udruženjima: European Strabismological Association, ESA
Udruženje oftalmologa Srbije, UOS
Srpsko lekarsko društvo, SLD

Medicina Rs Grupa

Dr Dijana Vasić, oftalmolog

Glavna tema Oftalmologija | Komentarisanje isključeno | Subota - 24. Maj 2015.

Polje rada: Strabizam, Ambliopija, Korekcija vida naočarima i kontaktnim sočivima
Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu, 1985; Specijalizacija iz oftalmologije, I Medicinski fakultet, Moskva; Specijalizacija iz oftalmologije, Beograd 1999
Stručna usavršavanja: Učešće na Kongresima oftalmologa Srbije
Edukacija iz strabizmologije (Doc. Stanković), Oculus
Članstvo u profesionalnim udruženjima: Udruženje oftalmologa Srbije, UOS; European Strabismological Association, ESA; Srpsko lekarsko društvo, SLD
Strani jezici: Engleski, Ruski, Španski
Radno mesto: Optički centar Nevesinjska

Dr Milena Ignjatijević, oftalmolog

Glavna tema Oftalmologija | Komentarisanje isključeno | Subota - 24. Maj 2015.

Polje rada: Opšta oftalmologija, korekcija refrakcionih anomalija, korekcija vida
Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu, 1982. god; Specijalizacija iz oftalmologije, Institut za očne bolesti u Beogradu, 1995. god.
Stručna usavršavanja: Učesnik domaćih i medjunarodnih kongresa i stručnih sastanaka
Edukacija iz kontaktologije, “Oculus”, 2013 god.
Kurs iz strabologije, “Oculus”, 2012god.
Članstvo u profesionalnim udruženjima: Srpsko lekarsko društvo Sekcija za oftalmologiju
Strani jezici: Engleski
Profesionalna dostignuća: 20 godina iskustva u oftalmološkoj praksi, rad sa decom i odraslima

Medicina Rs Grupa

Dr Snežana Tanjga, oftalmolog

Glavna tema Oftalmologija | Komentarisanje isključeno | Petak - 22. Maj 2015.

Polje rada: Korekcija vida naočarima, Meka kontaktna sočiva, Gas propusna kontaktna sočiva
Obrazovanje: Medicinski fakultet u Skoplju, 1986; Specijalizacija iz oftalmologije, VMA, 1995
Stručna usavršavanja: Učešće na Kongresima oftalmologa Srbije
Kurs za kontaktna sočiva, Institut za očne bolesti KCS
Članstvo u profesionalnim udruženjima: Udruženje oftalmologa Srbije, UOS
Udruženje kontaktologa Srbije, COLS
Srpsko lekarsko društvo, SLD
Strani jezici: Engleski
Radno mesto: Optički centar Makedonska
Optički centar Kralja Milana

Dr Sreto Tamburić

Glavna tema Oftalmologija | Komentarisanje isključeno | Petak - 22. Maj 2015.

Polje rada: Opšta oftalmologija, Korekcija vida naočarima, Meka kontaktna sočiva, Gas propusna kontaktna sočiva
Obrazovanje: Medicinski fakultet Beograd
Članstvo u profesionalnim
udruženjima
:
Lekarska komora Srbije, podružnica Beograd
Član srpskog lekarskog društva
Udruženje kontaktologa Srbije
Udruženje glaukomatologa Srbije
Strani jezici: Engleski
Radno mesto: Optički centar Knez Mihailova

Dr Nada Milić, oftalmolog

Glavna tema Oftalmologija | Komentarisanje isključeno | Četvrtak - 21. Maj 2015.

Polje rada: Strabizam, Ambliopija, Korekcija vida naočarima kod dece
Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu, 1996; Specijalizacija iz oftalmologije, 2000; Magisterijum, 2010
Stručna usavršavanja: Moorfields Eye Hospital, London, 2004
Članstvo u profesionalnim udruženjima: Europian Strabismological Association, ESA
Udruženje oftalmologa Srbije, UOS
Srpsko lekarsko društvo, SLD
Strani jezici: Engleski
Radno mesto: Optički centar Zmaj Jovima
Klinika za očne bolesti Beograd, Odeljenje za strabizam

Dr Ilinka Dilparić, oftalmolog

Glavna tema Oftalmologija | Komentarisanje isključeno | Četvrtak - 21. Maj 2015.

Polje rada: Korekcija vida naočarima, Meka kontaktna sočiva, Gas propusna kontaktna sočiva
Obrazovanje: Medicinski fakultet; Specijalizacija iz oftalmologije
Stručna usavršavanja: Kursevi za kontaktna sočiva u Zagrebu i Beogradu
Članstvo u profesionalnim udruženjima: Srpsko lekarsko društvo, SLD
Strani jezici: Engleski i francuski
Radno mesto: Optički centar Zmaj Jovina

Dr Vesna Dzambasanović, oftalmolog

Glavna tema Oftalmologija | Komentarisanje isključeno | Sreda - 20. Maj 2015.

Polje rada: Dijabetička retinopatija, Korekcija vida naočarima, Meka kontaktna sočiva, Gas propusna kontaktna sočiva
Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu, 1998; Specijalizacija iz oftalmologije, 2004
Stručna usavršavanja: Učešće na Srpskim oftalmološkim kongresima; Stručni sastanci vezani za kontaktna sočiva; Dijabetička retinopatija,Institut za očne bolesti KCS,2008; Laser fotokoagulacija (Prof. dr S. Milenković), Oculus
Članstvo u profesionalnim udruženjima: Udruženje oftalmologa Srbije, UOS
Strani jezici: Engleski i nemački
Radno mesto: Optički centar Zmaj Jovina

Dr Bratislav Kostić, oftalmolog

Glavna tema Oftalmologija | Komentarisanje isključeno | Sreda - 20. Maj 2015.

Polje rada: Opšta oftalmologija, Blefaritisi i konjunktivitisi, Korekcija vida naočarima i kontaktnim sočivima, Vazduhoplovna oftalmologija, Sudsko medicinska veštačenja iz oblasti oftalmologije
Obrazovanje: Medicinski fakultet u Nišu, 1990; Specijalizacija iz oftalmologije (VMA), 2001
Stručna usavršavanja: Institut za očne bolesti, Beograd, 2005
Članstvo u profesionalnim udruženjima: European Society of Cataract & Refractive Surgeons, ESCRS
Udruženje oftalmologa Srbije, UOS
Društvo kontaktologa Srbije, COLS
Srpsko lekarsko društvo

Medicina Rs Grupa

Dr Selena Đukić, oftalmolog

Glavna tema Oftalmologija | Komentarisanje isključeno | Utorak - 19. Maj 2015.

Polje rada: Korekcija vida naočarima, Meka kontaktna sočiva, Gas propusna kontaktna sočiva
Obrazovanje: I Moskovski Medicinski institut; Medicinski fakultet u Beogradu, 1997; Specijalizacija iz oftalmologije, 2004
Stručna usavršavanja: St. Eric Eye Hospital, Stokholm, 2010
Članstvo u profesionalnim udruženjima: Srpsko lekarsko društvo, SLD; Udruženje oftalmologa Srbije, UOS
Profesionalna dostignuća: Prevod monografije “Kratkovidost” (Avetisov), 2006
Strani jezici: Engleski i ruski
Radno mesto: Optički centar Stari Merkator

Dr Snežana Petrović, oftalmolog

Glavna tema Oftalmologija | Komentarisanje isključeno | Utorak - 19. Maj 2015.

Polje rada: Opšta oftalmologija, Korekcija vida naočarima, Meka kontaktna sočiva, Gas propusna kontaktna sočiva
Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Specijalizacija iz oftalmologije na Institutu za očne bolesti KCS u Beogradu
Stručna usavršavanja: Kurs „Osnovi menadžmenta“, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2008
EUPO kurs o dijagnostici i terapiji oboljenja prednjeg segmenta oka, Amsterdam, 2009
Kurs primena kotaktnih sočiva, Specijalnoj bolnici za oftalmologiju „Oculus“, Beograd, 2010
EUPO kurs o dijagnostici i terapiji uveitisa i glaukoma, Ženeva, 2011
EUPO kurs o kapcima, rožnjači i refraktivnoj hirurgiji, Kopenhagen 2013
Učestvovala na više domaćih, evropskih i svetskih Kongresa iz oftalmologije

Medicina Rs Grupa

Dr Jovan Šćepanović, anesteziolog

Glavna tema Anesteziologija | Komentarisanje isključeno | Ponedeljak - 18. Maj 2015.

Polje rada: Aneteziologija i reanimacija
Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu, 1974; Specijalizacija iz anesteziologije i reanimacije, 1982
Stručna usavršavanja: Okružna bolnica Kirchheim, Teck, Nemačka, 1978 – 1982
Okružna bolnica Lindenfels, Nemačka, 2009
Članstvo u profesionalnim udruženjima: American Academy of Ophthalmology AAO
Društvo anesteziologa Srbije, DAS
Udruženje oftalmologa Srbije, UOS
Srpsko lekarsko društvo, SLD
Profesionalna dostignuća: 27 godina iskustva u oftalmološkoj anesteziologiji
Strani jezici: Nemački
Radno mesto: Specijalna bolnica za oftalmologiju Oculus

Dr Zoran Žikić, oftalmolog

Glavna tema Oftalmologija | Komentarisanje isključeno | Ponedeljak - 18. Maj 2015.

Polje rada: Okuloplastčna i rekonstruktivna hirurgija: Hirurgija očnih kapaka, Hirurgija suznih puteva, Hirurgija anoftalmičke orbite
Obrazovanje: Diploma medicinskog fakulteta: Medicinski fakultet u Novom Sadu, 1996.
Specijalizacija: Klinika za očne bolesti, KC Vojvodine, 2001.
Magisterijum: Medicinski fakultet u Novom Sadu, 2004.
Stručna usavršavanja: Erasmus univerzitetska bolnica i Roterdamska očna bolnica, Roterdam, Holandija, 2002.
Univerzitetska bolnica Dupuytren, Limoges, Francuska, 2004.
Univerzitetska bolnica AKH, Beč, Austrija, 2007.
Univerzitetska bolnica za Norfolk i Norwich, Velika Britanija, 2007.
Villa Tiberia privatna bolnica, Rim, Italija, 2011.

Medicina Rs Grupa

Dr Predrag Paović, oftalmolog

Glavna tema Oftalmologija | Komentarisanje isključeno | Subota - 16. Maj 2015.

Polje rada: Vitreoretinalna hirurgija, Hirurgija katarakte, Laser fotokoagulacija, Anti VEGF injekcije
Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu, 1999; Specijalizacija iz oftalmologije, 2006
Stručna usavršavanja: Sankara Nethralaya Vision Research Foundation, Chennai, India, 2009; Vitreoretinal Observership (Prof. dr Ferenc Kuhn), Department of Ophthalmology, University of Pecs, Hungary, 2007; Vitreoretinal Department(dr Carl Claes), Sint Augustinus, Hospital in Wirlijk, Antwerp, 2007
MTS Ophthalmic Winteracademy, Wetlab vitrectomy, Wetlab phaco, Schruns, Austia – 2004,2005,2007
Članstvo u profesionalnim udruženjima: American Academy of Ophthalmology AAO
Europian Vitreoretinal Society (EVRS)

Medicina Rs Grupa

Dr Milan Stojčić, oftalmolog

Glavna tema Oftalmologija | Komentarisanje isključeno | Subota - 16. Maj 2015.

Polje rada: Glaukom, Opšta oftalmologija
Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu, 1998; Specijalizacija iz oftalmologije, 2003; Magisterijum, 2009
Stručna usavršavanja: Univerzitetska Očna Klinika Bazel, Švajcarska, 2009
Sastanci i kursevi u organizaciji Evropskog udruženja za glaukom EGS
Članstvo u profesionalnim udruženjima: Srpsko lekarsko društvo SLD

Medicina Rs Grupa

Dr Selimir Glišić, oftalmolog

Glavna tema Oftalmologija | Komentarisanje isključeno | Petak - 15. Maj 2015.

Polje rada: Katarakta, Korekcija vida intraokularnim sočivima, Sekundarna katarakta
Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu, 1993; Specijalizacija iz oftalmologije, 1999
Stručna usavršavanja: Roterdam, Holandija, 2000; Očna klinika Državnog Univerziteta u Solunu, 2007; Sastanci i kursevi u organizaciji ESCRS.
Članstvo u profesionalnim udruženjima: Evropsko udruženje za kataraktu i refrakcionu hirurgiju, ESCRS
Srpsko lekarsko društvo, SLD
Udruženje oftalmologa Srbije, UOS
Profesionalna dostignuća: Autor i koautor velikog broja stručnih radova.
Aktivni učesnik na domaćim i stranim kongresima.
Strani jezici: Engleski

Medicina Rs Grupa

Prim. dr Miroslav Kocić, oftalmolog

Glavna tema Oftalmologija | Komentarisanje isključeno | Petak - 15. Maj 2015.

Polje rada: Dijagnostika i lečenje očnih bolesti od pomoćnog aparata oka do retine, Refrakcione anomalije, Prevencija ambliopije, Kontaktna sočiva, Sondiranje suznih puteva kod dece, Operacije na kapcima, Operacije katarakte (kongenitalne, senilne, katarakte komplikate), Implantacija veštačkih sočiva, Operacije strabizma (estetske), Antiglaukomatozne operacije
Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu, 1967; Specijalizacija iz oftalmologije u Beogradu, 1974; Primarijat, 1987
Stručna usavršavanja: Usavršavanje mikrohirurgije u Liežu, Ganu i Vervie-u, 1977
Članstvo u profesionalnim udruženjima: European Society Ophthalmology, ESO; European Contact Lens Society of Ophthalmologists, ECLS; Udruženje oftalmologa Srbije, UOS; Društvo kontaktologa Srbije, COLS; Srpsko lekarsko društvo, SLD

Medicina Rs Grupa

Prim. dr Marina O. Horvatić, oftalmolog

Glavna tema Oftalmologija | Komentarisanje isključeno | Četvrtak - 14. Maj 2015.

Polje rada: Transplantacija rožnjače (keratoplastika), Operacije katarakte (fakoemulzifikacija), Keratoconus (cross linking), Hirurgije konjunktive, Okuloplastična hirurgija kapaka, Sekundarna katarakta, Korekcija vida naočarima i kontaktnim sočivima, Blefaritisi, Konjunktivitisi, Bolesti rožnjače
Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu, 1979; Specijalizacija iz oftalmologije u Beogradu, 1988.
Stručna usavršavanja: Letnja praksa iz hirurgije 1976., Oulu, Finska
Usavršavanje iz bolesti prednjeg segmenta oka 1993., Francis Proctor I Foundation – University of California, San Francisco, USA
Usavršavanje iz bolesti prednjeg segmenta oka 1997., Southampton Eye Unit – Southampton University Hospitals, England

Medicina Rs Grupa

Doc. dr Vujica Marković, oftalmolog

Glavna tema Oftalmologija | Komentarisanje isključeno | Četvrtak - 14. Maj 2015.

Polje rada: Glaukom, Dijagnostika, lečenje i praćenje glaukoma, Hirurško i lasersko lečenje glaukoma.
Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu, 1979; Specijalizacija iz oftalmologije, 1987; Doktorat, 1997
Članstvo u profesionalnim udruženjima: Srpsko lekarsko društvo; Udruženje oftalmologa Srbije
Profesionalna dostignuća: Od 1998 radi na odeljenju za glaukom.
Aktivno učestvovao na mnogim stručnim sastancima, simpozijumima i kongresima.
Objavio veliki broj stručnih radova.
Radno mestoSpecijalna bolnica za oftalmologiju Oculus
Klinika za očne bolesti KC Srbije, Odeljenje za glaukom

Prof. dr Gordana Vlajković, anesteziolog

Glavna tema Anesteziologija | Komentarisanje isključeno | Sreda - 13. Maj 2015.

Polje rada: Anesteziologija sa reanimatologijom; Pedijatrijska anestezija u oftalmologiji
Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu, 1982; Specijalizacija iz anesteziologije sa reanimatologijom,1989; Doktorat, 2006
Stručna usavršavanja: Brojni inostrani i domaći kongresi i stručni sastanci
Članstvo u profesionalnim udruženjima: Sekcija za anesteziju i reanimaciju SLD, Društvo anesteziologa Srbije (DAS), Društvo intenzivista Srbije (DIS), Evropsko udruženje anesteziologa (ESA)
Profesionalna dostignuća: Dugogodišnje iskustvo u kardiovaskularnoj, urgentnoj, oftalmološkoj i pedijatrijskoj anesteziji.
Autor i koautor brojnih naučnih i stručnih radova u domaćim i inostranim stručnim časopisima.

Medicina Rs Grupa

Prof. dr Dragan Vuković, oftalmolog

Glavna tema Oftalmologija | Komentarisanje isključeno | Ponedeljak - 11. Maj 2015.

Polje rada: Vitreoretinalna hirurgija, Katarakta, Laser fotokoagulacija, Sekundarna katarakta, Dijabetička retinopatija, Ablacije retine, Degenerativne miopne promene, Trauma oka, Refrakciona zamena sočiva
Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu, 1982; Specijalizacija iz oftalmologije, 1990; Doktorat, 2001
Stručna usavršavanja: Middelheim Hospital- Antwerpen, Belgija, 1993
Roterdam, Holandija, visiting fellow, 1994
Keln, Nemačka, visiting fellow (Prof. K. Heimann), 1994
Medical Research Foundation Madras, India, 1995
Moorfields Eye Hospital, London, 1996
Fort Lauderdale, Florida, SAD, 1998

Medicina Rs Grupa

Prof. dr Milenko Stojković, oftalmolog

Glavna tema Oftalmologija | Komentarisanje isključeno | Ponedeljak - 11. Maj 2015.

Polje rada: Transplantacija rožnjače (keratoplastika), Katarakta, Sekundarna katarakta, Blefaritisi, konjunktivitisi i bolesti rožnjače.

Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu,1991; Specijalizacija iz oftalmologije, 1996; Doktorat, 2006
Stručna usavršavanja: Universitaet Erlangen-Nuernberg (Prof.G.O.H. Naumann, Prof. M. Kuechle, Prof. B. Seitz) 2009-2010. DAAD
Hopital Pellerin CHU Bordeaux (Prof. J. Colin)
Hopital Purpan CHU Toulouse (Prof J.L. Arne). Egide
Moorfields Eye Hospital (L. Ficker MRCOPh Lond, J. Dart MRCOPh Lond)

Medicina Rs Grupa

Prof. dr Branislav Stanković, oftalmolog

Glavna tema Oftalmologija | Komentarisanje isključeno | Subota - 10. Maj 2015.

Polje rada: Razrokost (strabizam) kod dece. Razrokost (strabizam) kod odraslih. Ambliopija i razvoj vida kod dece.
Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1984.
Specijalizacija iz oftalmologije 1990. Doktorat 2006. godine, Stručna usavršavanjaAugenklinik, Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg, 1990.
Massachusetts Eye & Ear Infirmary, Harvard University
New England Eye Center, Tufts University, Boston, 1998.
Moorfields Eye Hospital London, 2000.
Članstvo u profesionalnim udruženjima European Strabismological Association
International Strabismological Association

Medicina Rs Grupa

Prof. dr Dušica Risović, oftalmolog

Glavna tema Oftalmologija | Komentarisanje isključeno | Subota - 10. Maj 2015.

Polje rada: Strabizam (razrokost), Ambliopija i razvoj vida kod dece, Refrakcione anomalije kod dece
Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu, 1974
Specijalizacija iz oftalmologije, 1981, Doktorat, 1996
Stručna usavršavanjaHarvard Medical School, Boston, 1984, Univerzitetska bolnica Zurich, 1987, Güssen Univerzitetska bolnica, 1991

Medicina Rs Grupa

Prof. Dr Ljubiša Nikolić, oftalmolog

Glavna tema Oftalmologija | Komentarisanje isključeno | Subota - 10. Maj 2015.

Polje rada: Transplantacija rožnjače (keratoplastika: PK i DSEK), operacije katarakte, operacije glaukoma, dijabetička retinopatija druge bolesti retine i žute mrlje (laser, anti VEGF)
Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu 1972
Specijalizacija oftalmologije 1979, Magisterijum 1978, Doktorat 1981
Stručna usavršavanja1983-1984 Harvard University (MEEI, ERI), Boston, USA (Fulbrajtova stipendija), 2000 Institut za mikrohirurgiju oka, Moskva
2006 Price Vision Group, Indianapolis, USA
Svake godine kursevi i kongresi u zemlji i inostranstvu
Članstvo u profesionalnim udruženjima ARVO (Association for Research in Vision and Ophthalmology, Fort Lauderdale, USA)

Medicina Rs Grupa

Dr Goran Jovanović, spec. plastične i rekonstruktivne hirurgije

Glavna tema Plastična hirurgija | Komentarisanje isključeno | Subota - 9. Maj 2015.

Dr Goran Jovanović je rođen 1970 godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Posle završenih osnovnih studija započinje specijalizaciju iz plastične i rekonstruktivne hirurgije u Kliničkom centru Srbije. Specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije dr Jovanović postaje 2005. godine.

Nakon završetka specijalizacije posvećuje se estetskoj hirurgiji. Radi dodatnog usavršavanja i sticanja novih znanja iz oblasti esteske hirurgije boravio je u Sjedinjenim Američkim Državama, Brazilu i Nemačkoj.

Član je Srpskog udruženja plastičnih hirurga SRBPRAS. Oženjen je, otac dvoje dece.

Medicina Rs Grupa

Dr Srđan Radibratović, opšti hirurg

Glavna tema Opšta hirurgija | Komentarisanje isključeno | Subota - 9. Maj 2015.

Radno iskustvo:
Od 11.1.2007. KBC „dr Dragiša Mišović” kao specijalista opšte hirurgije.
Od juna meseca 2008. godine član UO na Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu KCS čiji je i danas član.
1.1.2009. godine upisan u lekarsku komoru Srbije.
Od 2015. Bel Medic Opšta bolnica

Obrazovanje:
28.02.2001. diplomirao na Medicinskom fakultetu
2001. Obavezni lekarski staž u Zavodu za Zaštitu Železničara Srbije
30.04.2002 položio stručni ispit za doktora medicine.

Medicina Rs Grupa

Dr Tatjana Zečević

Glavna tema Ostale grane | Komentarisanje isključeno | Petak - 8. Maj 2015.

Radno iskustvo:
Univerzitetska dečija klinika Tiršova
Stručna usavršavanja:
Profesionlana članstva:
Naučni i stručni radovi:
Posebna intresovanja:
Publikacije:
Posebna intresovanja:
Nagrade:

Čeka se biografija

Medicina Rs Grupa

Ass. dr Vera Zdravković, pedijatar, endokrinolog

Glavna tema Pedijatrija | Komentarisanje isključeno | Četvrtak - 7. Maj 2015.

Biografija: 2002-2005 Postdiplomske studije, Toronto, Kanada
Magistarska teza: Randomizirana placebo kontrolisana klinička studija sa pioglitazonom radi poboljšanja metaboličke kontrole kod adolescenata sa Dijabetes melitusom tip 1
– 2002 ISPAD (International society for pediatric endocrinology) Naučna škola za istraživačke metodologije, Toronto, Kanada
– 2002 -2005 Subspecijalizacija – Dečja endokrinologija i metabolizam Hospital for Sick Children, Toronto, Kanada
– 1998 ESPE (European society for pediatric endocrinology) Zimska škola – postdiplomski kurs iz dečije endokrinologije, Sofija
– 1994 Stipendija Srpskog medicinskog ženskog fonda, London i Britanskog Saveta (3 meseca): Centar za dečju endokrinologiju i metabolizam, London, UK

Medicina Rs Grupa

Prof. dr Vojkan Vukadinović, dečiji hirurg

Glavna tema Dečija hirurgija | Komentarisanje isključeno | Četvrtak - 7. Maj 2015.

Biografija: Rođen 1960, celokupno školovanje završio u Beogradu. Na Univerzitetskoj dečjoj klinici zaposlen od 1988. godine. Specijalista dečje hirurgije od 1994, subspecijalista dečje urologije od 2002. godine. Magistar medicinskih nauka od 1987, doktor medicinskih nauka od 1998. godine.

Uža specijalnost: Dečja urologija

Nastavno zvanje: Vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, katedra hirurgije

Naučno-istraživačka delatnost: Dečja urologija

Medicina Rs Grupa

Dr Milan Vučičević, anesteziolog

Glavna tema Anesteziologija | Komentarisanje isključeno | Sreda - 6. Maj 2015.

Radno iskustvo:
Univerzitetska dečija klinika Tiršova
Anesteziolog na kardiohirurgiji
Stručna usavršavanja:
Profesionlana članstva:
Naučni i stručni radovi:
Posebna intresovanja:
Publikacije:
Posebna intresovanja:
Nagrade:

Čeka se biografija

Medicina Rs Grupa

Dr Irena Vulićević, anesteziolog

Glavna tema Anesteziologija | Komentarisanje isključeno | Sreda - 6. Maj 2015.

Radno iskustvo:
Univerzitetska dečija klinika Tiršova
Anesteziolog na kardiohirurgiji
Stručna usavršavanja:
Profesionlana članstva:
Naučni i stručni radovi:
Posebna intresovanja:
Publikacije:
Posebna intresovanja:
Nagrade:

Čeka se biografija

Medicina Rs Grupa

Dr Dragana Vujović, dečiji hirurg

Glavna tema Dečija hirurgija | Komentarisanje isključeno | Sreda - 6. Maj 2015.

Oblast delatnosti: neonatalna hirurgija Završen Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini. Specijalizacija iz dečje hirurgije završena na Univerzitetskoj dečjoj klinici.

Objavljeni radovi: 1. Sretenović A, Perišić V, Krstić Z, Vujović D, Pavićević P, Stanisavljević D, Radević B: Warren shunt combined with partial splenectomy in children with extrahepatic portal hypertension, massive splenomegaly and severe hypersplenism. Accept for publication in the Surgery Today, february 2012
2 Stojsic Z, Brasanac D, Kokai G, Vujovic D, Zivanovic D, Boricic I, Bacetic D: Intestinal intussusception due to a pyogenic granuloma. Turk J Pediatr 2008, 50: 600-603.
3 A Sretenović, V Perišić, A Simić, D Vujović, M Kostić, P Peško, Z. Krstić.Gastroesophageal reflux in infants and children, Acta Chir Iug 2008; LV (1):47-53.

Medicina Rs Grupa

Dr Biljana Vukmir

Glavna tema Mikrobiologija | Komentarisanje isključeno | Sreda - 6. Maj 2015.

Radno iskustvo:
Univerzitetska dečija klinika Tiršova
Biohemijska laboratorija
Stručna usavršavanja:
Profesionlana članstva:
Naučni i stručni radovi:
Posebna intresovanja:
Publikacije:
Posebna intresovanja:
Nagrade:

Čeka se biografija

Medicina Rs Grupa

Doc. dr Veselin Vušurović, pedijatar, neonatolog

Glavna tema Pedijatrija | Komentarisanje isključeno | Utorak - 5. Maj 2015.

Biografija: Rođen 13.07.1956. g u Cetinju. Gimnaziju završio u Kotoru. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomiraoe 1981.g. završio specijalizaciju iz pedijatrije 1990. g, Magisterijum iz oblasti pulmologije 1998. g, Užu specijalizaciju iz neonatologije odbranom rada: Intrakranijalno krvarenje kod terminskog novorođenčeta 2002.g. i Doktorsku disertaciju Značaj ehokardiografskih i oksimetrijskih ispitivanja u dijagnostici i izboru terapije Perzistentne plućne hipertenzije novorođenčeta 2005. Od 1981. do 1994.g. radio je u opštoj bolnici Danilo I na Cetinju, osnovanoj 1873. g. od lekara na stažu, Šefa Odeljenja za nedonoščad, osnovanog 1953.g. gde osniva neonatalnu intenzivnu negu i bavi se mehaničkom ventilacijom, do direktora bolnice. Od 1994. g. radi u Univerzitetskoj dečjoj klinici kao lekar u Službi neonatologije, Opštoj pedijatrijskoj službi, Odeljenju pedijatrijske i neonatalne intenzivne terapije, do načelnika Službe za neonatologiju.

Medicina Rs Grupa

Dr Goran Vukomanović, pedijatar, kardiolog

Glavna tema Pedijatrija | Komentarisanje isključeno | Utorak - 5. Maj 2015.

Biografija: Prvu godinu Medicinskog fakulteta u Beogradu upisao školske 1985/86. godine, a završio ga, u roku, 28.02.1991. sa srednjom ocenom 9,68.
Dobitnik godišnje nagrade Srpskog lekarskog društva iz fonda Prof. dr S. Kostić.
Obavio pripravnički lekarski staž na Medicinskom fakultetu u Beogradu i položio stručni ispit 31.03.1992. god.
Specijalistčki ispit iz pedijatrije položio 03.07.1996. sa ocenom odličan.
Upisao sam poslediplomske studije iz kardiologije školske 1991/92. godine, položio usmeni magistarski ispit decembra 1996.
Magistarsku tezu pod nazivom NEINVAZIVNA PROCENA VENTRIKULARNIH EKSTRASISTOLA KOD DECE SA STRUKTURNO NEOŠTEĆENIM SRCEM odbranio 25.02.1998. na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Medicina Rs Grupa

Ass. dr Dragan Vukanić, dečiji hirurg

Glavna tema Dečija hirurgija | Komentarisanje isključeno | Utorak - 5. Maj 2015.

Radno iskustvo:
Univerzitetska dečija klinika Tiršova
Stručna usavršavanja:
Profesionlana članstva:
Naučni i stručni radovi:
Posebna intresovanja:
Publikacije:
Posebna intresovanja:
Nagrade:

Čeka se biografija

Medicina Rs Grupa

Dr Sanja Trajković Jakovljević, anesteziolog

Glavna tema Anesteziologija | Komentarisanje isključeno | Ponedeljak - 4. Maj 2015.

Biografija: Rođena 5 decembra 1961 godnine u Kosovskoj Mitrovici, SFRJ. Osnovnu školu ( Sv.Sava ) i gimnaziju ( 14 Beogradska gimnazija) završila u Beogradu
1980 – 1986 god. Medicinski fakultet u Beogradu , prosečna ocena 8.93. 1987-1989 zaposlena u Rehabilitacionom centru Selters, Mladenovac
1989 god. Zaposlena u Univerzitetskoj dečjoj klinici, Tiršova 10, Beograd. Od 1996 godine Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom
2010 Licencirani predavač od strane Crvenog krsta Srbije. Autor, koordinator i učesnik više programa kontinuirane medicinske edukacije akreditovane u Zdravstvenom savetu Srbije, Ministarstvu prosvete Srbije. Autor kratkog dikumentarnog filma „ Sevofluran- inhalatorni anestetik”

Uža specijalnost: Pedijatrijska anestezija

Medicina Rs Grupa

Dr Đorđe Topličić

Glavna tema Ostale grane | Komentarisanje isključeno | Ponedeljak - 4. Maj 2015.

Radno iskustvo:
Univerzitetska dečija klinika Tiršova
Stručna usavršavanja:
Profesionlana članstva:
Naučni i stručni radovi:
Posebna intresovanja:
Publikacije:
Posebna intresovanja:
Nagrade:

Čeka se biografija

Medicina Rs Grupa

Prof. dr Dejan Škorić, pedijatar, hematolog

Glavna tema Pedijatrija | Komentarisanje isključeno | Ponedeljak - 4. Maj 2015.

Radno iskustvo:
Univerzitetska dečija klinika Tiršova
Stručna usavršavanja:
Profesionlana članstva:
Naučni i stručni radovi:
Posebna intresovanja:
Publikacije:
Posebna intresovanja:
Nagrade:

Čeka se biografija

Medicina Rs Grupa